Sivas İl Göç İdaresi Müdürlüğü Sürekli İşçi Kadrosuna Geçişi Kabul Edilen Personel Listesi

Sivas İl Göç İdaresi Müdürlüğü Sürekli İşçi Kadrosuna Geçişi Kabul Edilen Personel Listesi

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakınlığının 01.01.2018 tarihinde 30288  sayılı Kamu kurum kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işcilerin sürekli işci statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları içeren tebliğin Md.14/5  bendinde "Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından kurumun resmi internet adresinde ilan edilir.İlan tebligat yerine geçer,ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz."hükmü gereğince İl Müdürlüğümüz bünyesinde Temizlik Görevlisi olarak hizmet veren Vahap CİN  tabi tutulduğu sınav sonucunda  başarılı olmuştur.
Kayıt: 13.3.2018
Güncelleme:26.3.2018
Paylaş


WS05